Arkitera İşveren Ödülü'nün temel amacı, mimar ve işverenin kamusal sorumluluklarını göz önünde bulundurarak, nitelikli mimari uygulamaların ortaya çıkarılmasına destek olan işverenleri onurlandırmaktır. İşverenin, kaliteli mimari üretimdeki önemini vurgulamak ve yatırımcıları nitelikli binalar ve kentsel mekanlar inşa etmeye teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Ödülün Niteliği

Ödül, kamu ve özel sektördeki nitelikli mimarlık üretimine önemli katkısı olan işverene verilir. Yapının veya kentsel mekanın tasarımcısı da bir plaketle ödüllendirilir.

Katılım Koşulları

Türkiye sınırları içinde son beş yıl içinde (1 Ocak 2008'ten sonra) inşası tamamlanmış yapılar ve kentsel mekanlar başvurabilir, aday gösterilebilir. Bir proje, ödüle en fazla iki defa aday olabilir.

Değerlendirme Ölçütleri

Başvuruların değerlendirilmesi, mimarlardan oluşan 5 kişilik bir seçici kurul tarafından yapılır. Jüri üyeleri her ödül döneminde yeniden belirlenir. Ödül, uygulaması tamamlanmış bir "yapı veya kentsel mekan" üzerinden işverene verilir. Başvurulan projelerin müellif mimarları ile iletişime geçilir. İşveren - mimar ilişkisi hakkında bilgi alınır. Mimar - işveren raporunu inceleyen seçici kurul, yapının ve mekanın niteliğini de göz önünde bulundurarak ödül alacak kurum ve/veya kişilere karar verir.

Seçici Kurul üyelerinin üretim sürecine dahil oldukları projeler ile başvurulamaz. Nominasyon yoluyla aday gösterilen seçici kurul üyelerine veya çalıştıkları mimarlık ofisi/ekibine ait projeler elenir.

Seçici Kurul, yarışmaya katılan tüm projeleri, dijital ortamda (uygun gördüğü takdirde iki aşamada) değerlendirecektir. Seçici kurul, "kamu" ve "özel sektör" için İşveren Ödülü'nü almaya hak kazananlara karar verecektir. Jüri gerekli gördüğünde raportörden bağımsız olarak yapıları ve mekanları yerinde incelemek isteyebilir. Oy çokluğuyla karar verecek jürinin kararı değiştirilemez, jüri kararına itiraz edilemez.

Seçici Kurul

2013 yılında Seçici Kurul, aşağıda yer alan isimlerden oluşacaktır:

Mutlu Çilingiroğlu
Can Çinici
Lale Özgenel
Yavuz Selim Sepin
Kerem Yazgan

Başvuru

Aday yapılar ve mekanlar, başvuru ve nominasyon yöntemi ile seçilir. Başvurular hem işverenler hem de mimarlar tarafından yapılabilir.

Başvuru için ödül sekretaryasına "Yapı ve Nominatör Bilgi Formu" aracılığıyla (yapı veya mekan adı, mimar, yer, yapım yılı vb.) bilgiler iletilir.

Daha sonra ödül sekreteryası, yapının mimar(lar)ına sorular ileterek onlardan yapım sürecini anlatmasını ister.

Katılım Ücreti

Ödüle başvuru için herhangi bir katılım ücreti alınmayacaktır.

Ödül

Ödül, işverene (kurum ya da kişi) verilen bir onur ödülüdür.

Ödül Kategorileri

  • Kamu
  • Özel Sektör

Gizlilik

Aday yapıların başvuruları gizli tutulacaktır.

2013 Ödül Takvimi

Ödülün İlanı: 20 Mayıs 2013
Son Başvuru Tarihi: 2 Eylül 2013
Ödül Töreni: 8 Ekim 2013, Saat 19:00

Ödül Sekreteryası

Arkitera Mimarlık Merkezi:
Cemil Topuzlu Cad. İş Bankası Blokları A Blok No:8 Dalyan - İstanbul - Türkiye
T: +90 216 355 0722
F: +90 216 386 9430
E: [email protected]
W: www.isverenodulu.com

Öncü Sponsor

Platin Sponsor
Altın Sponsor
Bilgi Ortakları
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsorları
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.