Çalışan Mimar / Patron Mimar
8 Ekim 2013, 12:00 - 13:00
Yer: Fener Salonu


Tipi: Panel
Etiket: Bir İş Olarak Mimarlık
Organizatör: Arkitera Mimarlık Merkezi

Mimari tasarım bünyesinde birçok değişken barındıran dinamik bir yapıdadır. Tasarım sürecinde yapılan revizyonlar bu değişkenlerin sürekli güncellenmesini, koordinasyonunu ve kontrolünü gerektirmektedir. Bu süreç sağlıklı geliştiği takdirde nitelikli binalar ortaya çıkmaktadır. Mimari ofisler bünyesindeki bu dinamik işleyişi farklı konumlarda ve görevlerdeki çalışanlar ayakta tutmaktadır.

Mimari ofislerde patron, proje yürütücüsü, proje ekibi ilişkisi kilit önem taşır. Ofisin yaptığı işlerin kalitesi, sahip olduğu saygınlık, çalışan ve işveren memnuniyeti bu düzenin iyi işleyişiyle ilişkilendirilebilir. Farklı algılara ve özelliklere sahip mimarların onlara önderlik edecek veya yol gösterecek bir patronla çıktıkları yol zaman içinde önemli eserler ve birikimler kazanılmasını sağlar.

ARKIMEET 2013 kapsamında, Çalışan Mimar / Patron Mimar paneli mimari ofislerdeki dinamikleri, düzeni ve işleyişi konu ediniyor.Öncü Sponsor

Platin Sponsor
Altın Sponsor
Bilgi Ortakları
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsorları
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.