Murat Güvenç

İstanbul Şehir Üniversitesi

Şehir Plancısı
Murat Güvenç Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi ve Şehir Araştırmaları Merkezi direktörüdür.

Lisans, yüksek lisans çalışmasını ve doktora çalışmalarını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde tamamladı. 1992-2005 yılları arasında aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2005-2010 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nda profesör olarak çalışan Güvenç, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'nce desteklenen "Istanbul 1910-2010: Kent, Yapılı Çevre ve Mimarlık Kültürü" sergisinin Toplumsal ve Ekonomik Coğrafya Bölümü'nün küratörlüğünü (Eda Ünlü-Yücesoy'la birlikte) yaptı.

Temel ilgi alanları kent sosyolojisi ve ekolojisi, göç, ilişkisel ontoloji, niceliksel yöntemler, tarihsel-kentsel coğrafya, sanayi coğrafyası ve Istanbul üzerine yayınları vardır. Halen dünya göç akımları, Türkiye iç göç ve göçmen profilleri ve Bursa metropoliten alan üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

 


Öncü Sponsor

Platin Sponsor
Altın Sponsor
Bilgi Ortakları
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsorları
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.