Zekai Görgülü

Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof.Dr.
Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde göreve devam etmektedir.

Araştırma konuları; kentsel planlama, kentsel koruma ve konuttur. 
Öncü Sponsor

Platin Sponsor
Altın Sponsor
Bilgi Ortakları
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsorları
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.