Güzin Konuk

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Dekan, Prof.Dr.
Prof. Dr. Güzin Konuk, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi dekanıdır.

1973 yılında,İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. 1977 yılında Heriot Watt University/Edinburgh Collage of Arts'ı Kentsel tasarimda diploma (Diploma in Urban Design)adlı tezi ile bitirdi. 1979 yılında MSU (IDGSA) Kentsel tasarimda 3.boyut getirme ölçütleri ve ülkemiz için bir model önerisi konulu doktora çalışması ile tamamladı.

Kentsel Tasarım Metodolojisi,Tasarım Rehberi,Kentsel Peyzaj, Kentsel Rejenerasyon,Büyük Projeler,Kentsel Mikro Ortam Tasarımı,Yeni Teknolojiler,Planlama-Tasarım Süreç İlişkisi konularında çalışmaktadır.

Öncü Sponsor

Platin Sponsor
Altın Sponsor
Bilgi Ortakları
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsorları
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.