Emre Aysu

Maltepe Üniversitesi

Prof. Dr.
İstanbul Teknik Okulu Mimarlık Bölümü Lisans (1966) ve Yüksek Lisans (1967) programlarını bitiren Prof.Dr. Emre AYSU 1976 yılında İDMM.Akademisi Mimarlık Fakültesi, Şehircilik Anabilim Dalında Doktor, 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Yard. Doç., 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Üniversite Doçenti, 1991 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Profesör ünvanlarını kazandı.

1989-1996 yılları arasında Şehircilik Anabilim Dalı Başkanlığı, 1989-2004 yılları arasında YTÜ Mimarlık Fakültesi "Bilgisayar Ortamında Araştırma, Tasarım Laboratuarı" kurucusu ve yöneticisi, 1992-1995 yılları arasında Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı, 1996-2004 yılları arasında Rektör Yardımcılığı ve Üniversitelerarası Kurul Üyeliği, 2004-2007 yılları arasında; "Mimarlık Fakültesi Dekanı", Avrupa Birliğine Uyum Programı kapsamında kurulan "Mesleki Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve Tanınması-Mimarlık Komisyonu" üyeliği, 2004-2009 yılları arasında Üniversitelerarası Kurul "Mimarlık Temel Alan Komisyonu Üyeliği", 2005 yılında "Mimarlık Fakültesi Dekanlar Konseyi (MİDEKON) Kurucu Üyeliği ve Başkanlığı" görevlerinde bulundu. 1970 yılında başlayan YTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyeliği görevini 2009 yılında tamamlayan Prof.Dr.Emre AYSU, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde yarı zamanlı öğretim üyeliği görevlerinde bulunduktan sonra 2010 Eylül ayından bu yana Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak görevine devam etmektedir.

Prof.Dr.Emre AYSU' nun yayınlanmış pek çok akademik bildiri ve makalesinin yanı sıra; "Eski Kent Mekanlarını Düzenleme İlkeleri, Kent Planlama Bütünü İçinde Sistematik Bir Çözümleme-Planlama-Tasarlama Modeli (1977)", "İstanbul Anakent Alanında, Kent İçi Devingenlik Örüntüsü Üzerine Bir Deneme (1990)", "Şehir Planlamasında Yoğunluk (1990)", "Kentsel Mekan Biçimlemesinde Yapı İmar Düzenleri Tipolojisi, Toprak Kullanma İlişkileri, YİD-TİP Benzeşim Modeli, AYK-Grafik Abakları (1990)", "Erzurum-Erzincan-Bayburt Bölge Birimi Bölge Gelişim Planı, (2005)", "İstanbul'un Eylem Planlamasına Yönelik Mekansal Gelişme Stratejileri Araştırma ve Model Geliştirme Raporu (2006)" adlı kitapları bulunmaktadır. Akademik çalışmaların dışında mimarlık ve planlama alanında gerçekleştirilen birçok yarışmada ödüller alan Prof.Dr.Emre AYSU' nun uygulanmış birçok mesleki çalışması da bulunmaktadır. Planlama alanında Trabzon, Kırklareli, Bodrum Kent planları, Mudanya, Alaşehir, Gelibolu, Didim-Yenihisar yerleşmeleri planları, Trakya Alt Bölgesi Çevre Düzeni Planı, Erzurum,Erzincan,Bayburt Bölge Kalkınma Planı, mimarlık alanında ise İstanbul' da; YEDPA Ticaret Merkezi, YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi, YTÜ Hisarüstü Sosyal Tesisleri, Günyüzü Konakları, Bodrum' da; Clup Armonia, Aegean Dream, Clup Voyage Charm Otelleri hayata geçirilmiş örnek çalışmalarıdır.

Öncü Sponsor

Platin Sponsor
Altın Sponsor
Bilgi Ortakları
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsorları
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.