Suay Aksoy
Danışma Kurulu Başkanı
Engin Ayaz
Tasarımcı
Emre Aysu
Prof. Dr.
Caroline Bos
Kurucu Ortak / Kentsel Tasarımcı
Konca Çalkıvik
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Genel Sekreteri
Chip DeGrace
Interface Kıdemli Başkan Yardımcısı, Tasarımcı
Zeynep Enlil
Prof. Dr.
Arzu Erdem
Prof.Dr.
Ali Erdoğmuş
Belediye Başkanı
Duygu Erten
Genel Müdür
Ahmet Eyüce
Dekan, Prof.Dr.
Özlem Gürses
Halkla İlişkiler Müdürü
Murat Güvenç
Şehir Plancısı
Orhan Hacıhasanoğlu
Dekan, Prof.Dr.
Donald Hyslop
Toplumsal Ortaklıklar ve Dönüşüm Bölümü Başkan
Güzin Konuk
Dekan, Prof.Dr.
Tansel Korkmaz
Dekan, Doç.Dr.
Naci Koru
Büyükelçi, Dışişleri Bakan Yardımcısı
Ahmet Turan Köksal
Dekan Yardımcısı
Tobias Nolte
Gehry Technologies'de Yönetici
Enis Öncüoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı
Aslı Özbay
Yönetici
Şafak Pavey
Milletvekili
Serhan Süzer
Yönetici
Sinan Mert Şener
Dekan, Prof.Dr.
Ali Taptık
Mimar, Fotoğrafçı
Şebnem Yalınay Çinici
Mimarlık Bölüm Başkanı
Öncü Sponsor

Platin Sponsor
Altın Sponsor
Bilgi Ortakları
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsorları
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.