Yerel ve Küresel Arasında Mimarlık: Glokal Bir Bakış
7 Ekim 2013, 12:00 - 13:00
Yer: Eyüp Salonu


Tipi: Panel
Etiket: Bölgesel Mimarlık, Mimarlık Kuramı
Organizatör: Arkitera Mimarlık Merkezi

Kontrolsüz bir hızla süregelen kentleşme, başkalaşan arz ve talep dengeleri ve çeşitlenen sosyal doku gibi girdiler mimarinin farklı başlıklar altında incelenmesinin yolunu açtı. Tüm bu başlıkları sıralamak mümkün, ancak panel kapsamında "yerel" ve "küresel" kavramları özellikle irdelenecek.

Her ne kadar piyasa ekonomisi küresel bir dünya tanımlasa ve dünya kentlerini sahneye çıkarsa da, her toplumun kendi kimliğini yeniden tanımlama ihtiyacı "yerellik" bağlamını yeniden canlandırdı. Yıldız mimarların direktörlüğünde dünyanın farklı köşelerinde küresel mimarlık dilinin hakim olduğu projeler üretilirken yerellik boyutunun tamamen gözden çıkarılması bir tür emperyalizm olarak yorumlanabilir. Ancak yerellik esas biçimde yansıtılamadığında muhtelif noksanlıklar, yerelliği içinde barındıran yaklaşımların kırılgan bütünler olarak algılanmasına neden olmakta.

Bugünün mimarlık kültürü ve üretiminde, mimarların yerellik ve küresellik ekseninde nerede durduğu ve bu eksenin farklı düzlemlere taşınmasında ne kadar etkili olabileceği gibi noktalar detaylı bir bakış açısıyla panel konuşmacıları tarafından ele alınacak.Öncü Sponsor

Platin Sponsor
Altın Sponsor
Bilgi Ortakları
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsorları
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.