Endüstriyel Miras Alanlarında Dönüşüm
8 Ekim 2013, 14:30 - 15:00
Yer: Eyüp Salonu


Tipi: Panel
Etiket: #BYPASS, Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım, Mimarlık ve Politika, Yasal Düzenlemeler
Organizatör: Arkitera Mimarlık Merkezi


Donald Hyslop

Toplumsal Ortaklıklar ve Dönüşüm Bölümü Başkan
Endüstri Devrimi'yle şekillenen Avrupa merkezli yeni kent olgusu sonrasında bugüne kalan miras farklı şekillerde değerlendiriliyor. Endüstri mirası kapsamında nitelendirilen yapılar, kompleksler, kentsel alanlar pek çok dünya kentinde kültür ve sanat eksenli yeni işlevlerle tekrar ele alınıyor. Kültür ve sanatın kentlerin çöküntü bölgelerinde yeniden canlandırma için bir araç olarak kullanılmasının yarattığı sonuçlar pek çok farklı durum bağlamında değerlendirilebilir. Kentlerde "akupunktur" etkisi yaratma amacı da güden bu projeler nasıl sonuçlar doğuruyor? Kamusal alan kullanımının artıtırıldığı savunulabilir ancak soylulaştırma benzeri sonuçlar da yadsınamaz. Dolayısıyla dönüşüm süreci sadece mimari ve kentsel bir müdahaleyi değil aynı zamanda kültür yönetimi alanında da yeni yaklaşımları zorunlu kılıyor.

İstanbul'daki endüstri mirası ve bu mirasın değerlendirilmesi dünyadaki örneklerle karşılaştırıldığında muhtelif nedenlerle farklı bir profil çiziyor.

Panel kapsamında mimarlık, kültür yönetimi ve kentsel tasarım gibi farklı disiplinlerden meslek profesyonellerinin yapacağı değerlendirmelerle Türkiye ve dünyadan örnekler üzerinden kentsel dönüşümde kültür ve sanatın rolü ele alınacak.Öncü Sponsor

Platin Sponsor
Altın Sponsor
Bilgi Ortakları
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsorları
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.