Mimarlığın Sergilenişi
8 Ekim 2013, 12:00 - 13:00
Yer: Eyüp Salonu


Tipi: Panel
Organizatör: Arkitera Mimarlık Merkezi

VitrA ve Türk Serbest Mimarlar Derneği'nin işbirliğiyle 2012 yılında hayata geçirilen VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi (VÇMD) farklı yapı türlerini eksen alarak, Türkiye çağdaş mimarlık ortamını her sene bir kitap, sergi ve panellerle belgelemeyi, tartışmayı ve yeni çalışmalar için zemin oluşturmayı hedefliyor. Projenin önemli bileşeninden biri olan kitap, o yılın belirlenen yapı türünü 2000 yılından sonra hayata geçmiş yapılarla ele alan kapsamlı bir seçki ortaya koyarken projenin diğer bileşeni sergi, o yapı türünü bir kavramsal olgu olarak değerlendiriyor. Bir başka deyişle kitap mimarlığı ‘sergilerken' sergi mimarlığı öyküleştiriyor.

VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi kapsamında düzenlenen sergilerin ilki "Mutluluk Fabrikaları" ticari yapılara, (küratör: Saitali Köknar); ikincisi "Lütfen Rahatsız Etmeyin" tatil kavramına (küratör: Ertuğ Uçar) odaklanıyordu. 2014 yılında gerçekleştirilecek üçüncü serginin konusu ise eğitim (küratör: Şebnem Yalınay Çinici). VÇMD sergilerini koordine eden Pelin Derviş'in moderasyonunda her üç serginin küratörü bir araya gelerek kendi deneyimleri üzerinden ‘mimarlığın sergilenişi' konusunu tartışacak.

Öncü Sponsor

Platin Sponsor
Altın Sponsor
Bilgi Ortakları
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsorları
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.