İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde lisans, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Restorasyon programında yüksek lisans ve İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon programında doktora derecelerini aldı. 1984 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1995 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında da doçent oldu. Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Eski Yapıların Sıhhileştirilmesi, Rölöve, Koruma Kuramları, Anıtsal Yapılarda Yeniden Yapım Sorunları ve Ortaçağ Yapılarında Yapım Teknikleri ve Koruma Sorunları derslerini vermektedir.

"Garanti Kültür Binası: SALT Galata, Koruma ve Onarıma Yönelik projelendirme Süreci",
"Onarım öncesinde ve sonrasında belgeleme çalışmaları", "Conservation and Adaptive ReUse of a 20th Century Industrial Building: Bakırköy Spirit Factory in İstanbul", "Kozan'da
Mimari Miras", "Sivas Gökmedrese", "A Multidisiplinary Study on Ancient Iznik Ceramics",
"Sivas Gökmedrese Üzerine Yeni Bir Değerlendirme" gibi bilimsel araştırmalarının yanı sıra,
profesyonel çalışmaları da bulunmaktadır.

İTÜ Restorasyon Yüksek Lisans Program Yürütme Kurulu Üyeliği, Mimarlık Fakültesi Dekan yardımcılığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, İTÜ'de yapmış olduğu idari görevlerden bazılarıdır.


Öncü Sponsor

Platin Sponsor
Altın Sponsor
Bilgi Ortakları
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsorları
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.