Charles Landry

Charles Landry, şehirlerin, planlarını daha iyi ve orjinal bir gelecekte düşünebilmesine dönüştürülebilmesi için yardımcı olmaktadır. Yenilik ve gelenekselin buluşması, dengeli ve sağlıklı bir oluşum, sosyal bütünlük, bölgesel açıklık, evrensel rekabet gibi görünüşte inatçı kentsel ikilemlere orjinal çözümler bulmakta yardımcı olur.

Charles 1948'de doğdu, İngiltere, Almanya ve İtalya'da eğitim aldı. 1978'de çok saygın bir Avrupa danışmanlık ofisi olan Comedia'yı kurdu, şehirlerin kültürü, yaratıcılığı ve kentsel dönüşüm üzerine çalışmalar yaptı. Önceleri Comedia'nın yayıncılık kanadı daha iyi biliniyordu, bunun kültürel çalışmalar ve kentsel planlama üzerine etkileri oldu. Daha sonraları da Comedia'nın araştırma kanadı daha iyi bilinir hale geldi. Kamu için ve özel olarak, 50'yi aşkın ülkede birkaç yüz iş tamamladı. Birkaç kitap yazdı ve son zamanlarda, 2012'de yeni bir resimli kitap serisi çıkardı.

Kentlerin geleceği ve yaratıcı bir şekilde yeniden keşfi için uluslararası bir otorite olan Charles Landry, yaratıcı şehirler geliştiriyor. Aynı zamanda çok iyi bir konuşmacı ve 'The Creative City' ve 'The Art of City Making' isimli bir kaç kitabı bulunmakta.

www.charleslandry.com

Bu Kişiyle İlgili Etkinlikler
Öncü Sponsor

Platin Sponsor
Altın Sponsor
Bilgi Ortakları
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsorları
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.