Deniz Güner

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç.Dr.
1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Yüksek Lisans derecesini aynı okuldan, doktora ünvanını ise İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden aldı.

Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde doçent olarak görev yapıyor. Başlıca çalışma ve ilgi alanları arasında modern mimarlık tarih yazımı, İzmir kent tarihi ve Çağdaş Türkiye Mimarlığı gibi konuların yanı sıra tarih, moda ve mimari fotoğraf gibi disiplinlerarası alanlar yer alıyor.

Yazarlarından biri olduğu VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi 1 / Ticari Yapılar (Ed. N. Şık, B. Binat); VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi 2 / Turizm ve Rekreasyon Yapıları (Ed. N. Şık, B. Binat) ile Architecture in Turkey around 2000; Issues in Discourse and Practice" (Ed. Tansel Korkmaz) adlı kitapların dışında İzmir Mimarlık Rehberi 2005 ve İzmir Mimarlık Haritası'nın editörlüğünü, "İzmir Mimarlığı" ve "Kent ve Mimarlık-İzmir" sergilerinin de küratörlüğünü yaptı.

Öncü Sponsor

Platin Sponsor
Altın Sponsor
Bilgi Ortakları
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsorları
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.