Shahira Fahmy

Shahira Fahmy Architects

Mimar
Shahira Fahmy 1974 yılında Mısır'da doğdu.

Kahire'de Shahira Fahmy Architects'i kurdu. Aynı yıl Bibliotheca Alexandria Young Architect isimli ödülü kazandı. Bu ödülden sonra uluslararası projeler geliştirmeye başladı. İsviçre ve Londra'da yarışmalar kazandı.Çalışmaları New York Times,Architects' Journal,the Architectural Review, the Financial Tİmes ve 2011 yılında da Phaidon'da yayınlandı.

Bunlarla birlikte Shahira araştırmaya ve öğrenmeye devam etti. 2004 yılında Kahire Üniversitesin'de yüksek lisansını tamamladı. 2011 yılında RIBA'ya, 2011 yılında Amerikan Üniversitesi'nin Beyrut ve Kahire Kampüsleri'ne, 2010 yılında Arkimeet'e konuk konuşmacı olarak katıldı.


Öncü Sponsor

Platin Sponsor
Altın Sponsor
Bilgi Ortakları
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsorları
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.