Zeynep Enlil

Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr.
Prof. Dr. Zeynep Enlil 1980 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde lisans, A.B.D.'de Cleveland StateUniversitesi'nde Kentsel Çalışmalar Bölümü'nde yüksek lisans ve University of Washington'da Kentsel Tasarım ve Planlama Bölümü'nde doktora derecesini tamamlamıştır. 1989'dan bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde görev yapmaktadır.

Istanbul 2010 AKB Ajansı'nın temel projelerinden olan İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri projesi kapsamında Asu Aksoy ile birlikte İstanbul 2010 Kültür Ekonomisi Envanteri çalışmasının yürütücülüğünü yapmıştır. Halen TUBİTAK JPI Urban Europe Ortak çağrısı kapsamında "Kentsel Yaşam Laboratuvarı Deneyimlerinde Yenilikçi Kentsel Gelişme İçin Eylem Odaklı Planlama, Regülasyon ve Yatırım İkilemleri (APRILab)" başlıklı projenin Türkiye tarafının yürütücülüğünü yapmaktadır.

2005-2011 yılları arasında ISOCARP (Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği) Genç Plancılar Programı'ndan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak bu programı yönetmiştir. ICOMOS Türkiye Milli Komite üyesi olan Enlil, halen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

Çok sayıda makalesi ve kitapları bulunan Enlil, davetli konuşmacı olarak Avrupa, A.B.D., Çin ve Avustralya'da çeşitli konferanslar vermiştir.

Öncü Sponsor

Platin Sponsor
Altın Sponsor
Bilgi Ortakları
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsorları
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.