Arkitera

A: Cemil Topuzlu Cad. İş Bankası Blokları A Blok D:8 Dalyan Kadıköy İstanbul
T: +90 216 355 07 22
F: +90 212 310 29 05
W: www.arkitera.net
Faaliyet Alanları: Basın / Yayın

Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlığın Türkiye'de nitelikli bir şekilde uygulanabilmesi ve mimari kalitenin çağdaş ülkeler seviyesine gelmesi için çalışmalarını sürdüren bağımsız bir mimarlık merkezidir. Dünyanın pek çok kentinde devletin ve yerel yönetimlerin desteklediği ya da STK olarak çeşitli fonlarla varlıklarını sürdüren mimarlık merkezlerine göre farklı bir yapıya sahip olan Arkitera Mimarlık Merkezi, hiç bir kuruma bağlı olmadan bir STK gibi çalışmalarını sürdürmektedir. Merkezin tüm etkinlikleri Türkiye mimarlık ortamının ihtiyaçları ve imkanları göz önünde tutularak planlanmaktadır.

Arkitera Mimarlık Merkezi, Haziran-Ekim 2000 arasında sürdürülen hazırlık çalışmalarının ardından, 9 Ekim 2000'de ilk yayını olan Arkitera.com ile faaliyetlerine başlamış, Arkitera.com'u diğer yayınlar ve etkinlikler izlemiştir. Merkez, kurulduğu günden bugüne dek çeşitli çalışmalara destek vermiş, mimarlık dünyası için düzenlenen etkinliklerde sektördeki firma, kurum ve üniversiteler ile iş birliği yapmış, fiziksel çevre ve kent sorunları ile ilgili konularda bir buluşma platformu görevi üstlenmiştir.

Bu faliyetler kapsamında Temmuz 2001’de Arkitera Diyalog, Eylül 2002’de Arkitera Platform, 2003 yılında Arkimeet buluşmaları başlamış ve 6 Ekim 2003’de Arkitera Mimarlık Veritabanı yayına açılmıştır. 4-9 Ekim 2004 tarihleri arasında 1. İstanbul Mimarlık Festivali düzenlenmiştir.

Arkitera yaptığı tüm etkinliklerini üniversiteler ve çeşitli kurumlarla iş birliği içinde sponsorluk destekleriyle yürütmektedir. Birden fazla sponsorun varlığı da merkezin bağımsız karakterini korumaktadır.

Konuşmacı
Bu Kurumdan Katılan Kişiler
Bu Kurumla İlgili Etkinlikler
Kahvaltı

Twitter: #ap1347

Öncü Sponsor

Platin Sponsor
Altın Sponsor
Bilgi Ortakları
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsorları
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.