GENÇ MİMAR ÖDÜLÜ

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından verilen Arkitera Genç Mimar Ödülü'nün amacı, nitelikli ürünler veren genç mimarların işleriyle tanınmasını sağlamak ve çalışmalarının değerlendirilmesi için ortam oluşturmaktır.

Ödülün Niteliği

2014 Arkitera Genç Mimar Ödülü'ne aday olmak için 1 Ocak 1974 veya daha sonra doğmuş olma ve Arkitera.com'da profilinin yer alması için başvuru yapmış olma koşulu aranmaktadır. Ödül ve Arkitera.com'da yer almak için istenen bilgilerin 5 Eylül 2014 günü saat 17:00'a kadar Arkitera Mimarlık Merkezi'ne ulaştırılması gereklidir. Belirtilen saate kadar Arkitera Mimarlık Merkezi'ne ulaşmayan aday başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yukarıdaki koşulları sağlayan ve daha önceki senelerde Jüri Özel Ödülü almış kişiler de yeniden ödüle başvurabilirler.

Değerlendirme Ölçütleri

Arkitera Genç Mimar Ödülü, başta aday mimarın inşaatı tamamlanmış yapıları olmak üzere, mimarın tasarım alanındaki bütün birikimine bakılarak, başvuranlar arasından tek bir isme verilir.

Seçici Kurul

2014 yılında Seçici Kurul, aşağıda yer alan isimlerden oluşacaktır:

  • Serhat Akbay
  • Arman Akdoğan
  • Şeniz Çıkış
  • Salih Zeki Pekin
  • Dürrin Süer Kılıç


Seçici Kurul Değerlendirme Süreci

Seçici Kurul, yarışmaya katılan tüm projeleri, dijital ortamda değerlendirecektir. Oy çokluğuyla karar verecek kurulun kararı değiştirilemez, kurul kararına itiraz edilemez.

Ödül Takvimi

Ödülün ilanı: 23 Ocak 2014
Son başvuru tarihi: 17 Ekim 2014
Ödül Töreni: 20 Kasım 2014, Saat 19:00

Başvuru

1 Ocak 1974 ve daha sonra doğumluysanız Arkitera Genç Mimar Ödülü'ne başvurmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Arkitera.com'da kişisel bilgileri ve projeleri ile yer alan bir mimarsanız:
Müelliflik Açıklaması metnini doldurarak, ıslak imzalı bir şekilde son başvuru tarihine kadar Arkitera Mimarlık Merkezi'ne ulaştırın.

Seçici Kurul değerlendirmeyi Arkitera.com'da yer alan sayfalarınız üzerinden yapacaktır.

Mevcut bilgilerinizin güncellenmesini istiyorsanız Mimar Bilgi Formu, Ofis Bilgi Formu ve Proje Bilgi Formu ve görsel malzemelerin yer aldığı CD'yi son başvuru tarihine kadar Arkitera Mimarlık Merkezi'ne ulaştırın.

Henüz bilgileriniz Arkitera.com'da yer almıyorsa:
Müelliflik Açıklaması metnini doldurarak, ıslak imzalı bir şekilde son başvuru tarihine kadar Arkitera Mimarlık Merkezi'ne ulaştırın.

Mimar Bilgi Formu, Ofis Bilgi Formu, Proje Bilgi Formu ve görsel malzemelerin yer aldığı CD'yi son başvuru tarihine kadar Arkitera Mimarlık Merkezi'ne ulaştırın.

Formların İndirilebileceği Adresler

Mimar Bilgi Formu

Ofis Bilgi Formu

Proje Bilgi Formu

Müelliflik Açıklaması

Arkitera Genç Mimar Ödülü'ne adaylık başvurusunda bulunan mimarın, Arkitera.com'da değerlendirilecek bilgi ve projelerine yönelik müelliflik açıklamasını aşağıdaki metni kullanarak A4 boyutunda bir kağıda yazarak imzalaması ve diğer belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar Arkitera Mimarlık Merkezi'ne ulaştırması gerekmektedir. Aşağıda adı geçen mimar olarak, "Arkitera Genç Mimar Ödülü 2014"e, Arkitera.com'da (http://www.arkitera.com) yer alan projelerimle katıldığımı ve bu projelerin müellif(lerinden biri)i olduğumu beyan ederim.

Beyanıma dayanarak, Arkitera Mimarlık Merkezi'nin müellif ve yapı sahibi konusunda yaptığı açıklamanın doğruluğu konusunda tüm sorumluluğun bana ait olduğunu kabul ederim. Gerekli gördüğünde Arkitera Mimarlık Merkezi üçüncü makamlardan bu konuda onay alabilir."

Tarih

Ad Soyad

İmza

Ödül

Ödül mimara verilen bir onur ödülüdür. Kazanan mimara ödül heykelciği ve onur belgesi verilecektir.

Katılım Ücreti

Arkitera Genç Mimar Ödülü'ne başvuru için katılım ücreti alınmaz.

Gizlilik

Aday mimarların başvuruları gizli tutulacaktır

Ödül Sekreteryası

Arkitera Mimarlık Merkezi:
Cemil Topuzlu Cad. İş Bankası Blokları A Blok No:8 Dalyan - İstanbul – Türkiye
T: +90 216 355 07 22
F: +90 212 310 29 05
E: [email protected]
W: www.gencmimarodulu.com

Öncü Sponsor
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Özel Sponsorluklar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler