İŞVEREN ÖDÜLÜ

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından verilen Arkitera İşveren Ödülü'nün temel amacı, mimar ve işverenin kamusal sorumluluklarını göz önünde bulundurarak, nitelikli mimari uygulamaların ortaya çıkarılmasına destek olan işverenleri onurlandırmaktır. İşverenin, kaliteli mimari üretimdeki önemini vurgulamak ve yatırımcıları nitelikli binalar ve kentsel mekanlar inşa etmeye teşvik etmek amaçlanmaktadır. 

Ödülün Niteliği

Türkiye sınırları içinde son beş yıl içinde (1 Ocak 2009'dan sonra) inşası tamamlanmış yapılar ve kentsel mekanlar başvurabilir, aday gösterilebilir. Bir proje, ödüle en fazla iki defa aday olabilir.

Katılım Koşulları

Ödül, kamu ve özel sektördeki nitelikli mimarlık üretimine önemli katkısı olan işverene verilir. Yapının veya kentsel mekanın tasarımcısı da bir plaketle ödüllendirilir. 

Değerlendirme Ölçütleri

Başvuruların değerlendirilmesi, mimarlardan oluşan 5 kişilik bir seçici kurul tarafından yapılır. Jüri üyeleri her ödül döneminde yeniden belirlenir. Ödül, uygulaması tamamlanmış bir "yapı veya kentsel mekan" üzerinden işverene verilir. Başvurulan projelerin müellif mimarları ile iletişime geçilir. İşveren - mimar ilişkisi hakkında bilgi alınır. Mimar - işveren raporunu inceleyen seçici kurul, yapının ve mekanın niteliğini de göz önünde bulundurarak ödül alacak kurum ve/veya kişilere karar verir.

Seçici Kurul, yarışmaya katılan tüm projeleri, dijital ortamda (uygun gördüğü takdirde iki aşamada) değerlendirecektir. Seçici kurul, "kamu" ve "özel sektör" için İşveren Ödülü'nü almaya hak kazananlara karar verecektir. Jüri gerekli gördüğünde raportörden bağımsız olarak yapıları ve mekanları yerinde incelemek isteyebilir. Oy çokluğuyla karar verecek jürinin kararı değiştirilemez, jüri kararına itiraz edilemez.

Seçici Kurul

2014 yılında Seçici Kurul, aşağıda yer alan isimlerden oluşacaktır:

  • Levent Çırpıcı
  • Yüksel Demir
  • Ender Ergün
  • Ayşe Hasol
  • Yavuz Selim Sepin


Başvuru

Aday yapılar ve mekanlar, başvuru ve nominasyon yöntemi ile seçilir. Başvurular hem işverenler hem de mimarlar tarafından yapılabilir. Başvuru için ödül sekretaryasına "Yapı ve Nominatör Bilgi Formu" aracılığıyla (yapı veya mekan adı, mimar, yer, yapım yılı vb.) bilgiler iletilir.

Daha sonra ödül sekreteryası, yapının mimar(lar)ına "sorular" ileterek onlardan yapım sürecini anlatmasını ister

Ödül Takvimi

Ödülün ilanı: 20 Mart 2014
Son başvuru tarihi: 17 Ekim 2014
Ödül Töreni: 20 Kasım 2014, Saat 19:00

Ödül ve Gizlilik

Ödül, işverene (kurum ya da kişi) verilen bir onur ödülüdür.

Aday yapıların başvuruları gizli tutulacaktır.

Katılım Ücreti

Arkitera İşveren Ödülü'ne başvuru için katılım ücreti alınmaz.

Ödül Sekreteryası

Arkitera Mimarlık Merkezi:

Cemil Topuzlu Cad. İş Bankası Blokları A Blok No:8 Dalyan - İstanbul – Türkiye
T: +90 216 355 07 22
F: +90 212 310 29 05
E: [email protected]
W: www.isverenodulu.com

Öncü Sponsor
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Özel Sponsorluklar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler