Arkitera Ödülleri

  • Genç Mimar Ödülü
  • İşveren Ödülü
  • Yapı Malzemesi Ödülü


Genç Mimar Ödülü

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından verilen Arkitera Genç Mimar Ödülü'nün amacı, nitelikli ürünler veren genç mimarların işleriyle tanınmasını sağlamak ve çalışmalarının değerlendirilmesi için ortam oluşturmaktır. 

Ödül, 40 yaşını aşmamış ve uygulanmış en az bir tasarımı bulunan bir tek mimara verilir.

İşveren Ödülü

Arkitera İşveren Ödülü'nün temel amacı, mimar ve işverenin kamusal sorumluluklarını göz önünde bulundurarak, nitelikli mimari uygulamaların ortaya çıkarılmasına destek olan işverenleri onurlandırmaktır. İşverenin, kaliteli mimari üretimdeki önemini vurgulamak ve yatırımcıları nitelikli binalar ve kentsel mekanlar inşa etmeye teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Ödül, son 5 sene içinde uygulanmış bir yapı üzerinden 2 kategoride verilir.
  • Kamu 
  • Özel Sektör

RAF Yapı Malzemesi Ödülü

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından verilecek olan Yapı Malzemesi Ödülü'nün temel amacı, performansı, üretiminde kullanılan malzemelerin özellikleri, standartlara uygunluğu, zamana ve dış çevre koşullarına dayanımı ve çevre etkisi ile fiziksel çevreye değer katan yapı malzemelerinin üreticilerinin onurlandırılmasıdır.

Ödül, seri üretimine son beş yıl içinde başlanmış olması ve Türkiye'de yaygın satış ağı bulunması koşulları dikkate alınarak 4 kategoride verilir. 
  • Taşıyıcı Sistemler, Altyapı Bileşenleri, Kaba Yapı Bileşenleri
  • İnce Yapı Bileşenleri
  • Kullanıcı Konforunu Sağlamaya ve Gereksinimlerini Karşılamaya Yönelik Sistemler
  • Hareketli Donatılar
Öncü Sponsor
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Özel Sponsorluklar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler