Etkileşim Planlaması
19 Kasım 2014, 11:30 - 11:45
Yer: Atik Paşa Balo Salonu


Tipi: Konferans
Etiket: Kent, Sürdürülebilirlik & İnovasyon


Damiano Cerrone

Şehir Plancısı, SPIN Unit Koordinatörü
3. Endüstri Devrimini Planlamak
Bugün toplum, 3. endüstri devriminin gerçekleşme sürecine birebir dahil. Ekonominin hala petrole bağlı olduğu ve global trendlerin yerel gündemi etkilediği bir çağda varolan belirsizlik ortamı uzun vadeli planlama anlayışını geçersiz/kullanışsız kılmakta.
Peki bu belirsizlik kentsel tasarımı nasıl etkiliyor? Mimarlık bu süreçte kendi yolunu nasıl çizebilir? Peki tasarımcıların bu süreçteki profesyonel kimliği ne olacak? Kendi kendine şekillenen fenomenler kenti ve ürettiğimiz diğer tüm nesneleri yeniden şekillendirmeye başladı. İnsanlar artık ne kenti nede objeleri kullanılması öngörüldüğü biçimde kullanmıyorlar.
Konuşmada plancılar ve tasarımcıların bugün ve gelecekte karşılaşabilecekleri temel sorunlara cevap aranacak.


Öncü Sponsor
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Özel Sponsorluklar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler